Một clip thông tin và hướng dẫn mà các mẹ sắp sinh cần phải xem qua để sớm đạt được mục tiêu nuôi con bằng sữa mẹ. Hướng dẫn cho bé bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh.

Clip bởi Alive and Thrive Vietnam.